Organizační výbor

Prezident konference

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
předseda ČOS

Organizační a programový výbor

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Petr Sucharda, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
PhDr. Dagmar Škochová, MBA
Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.